Events
Golf

Relax & Release : Yin Yoga Retreat with Kru Rung

  [ 7 – 10 Nov 2019 ] Relax & Release Yin Yoga Retreat with Kru Rungไปพักผ่อนก่อนสิ้นปี ปีนี้มาตีมผ่อนคล๊าย ผ่อนคลาย แต่ยังคงหายใจไปให้ถึงเนื้อเยื่อเหมือนเดิม

Read More »
Events
Golf

คอร์สอบรมครูสอนโยคะ Absolute Yoga Hatha/Vinyasa (@200 RYT) รุ่นที่ 5

[ 6 Jul – 8 Sep 2019 ] คอร์สอบรมครูสอนโยคะ ABSOLUTE YOGA Hatha / Vinyasa (@200RYT) รุ่นที่ 5 คอร์สอบรมที่จะเปลี่ยนผู้ที่รักการฝึกโยคะให้เป็น “ครูสอนโยคะที่ดี” ภายในเวลาเพียง 10 สัปดาห์ พร้อมฝึกโยคะแบบเข้มข้นกับครูโยคะผู้มากประสบการณ์จาก ABSOLUTE YOU

Read More »
Events
Golf

Pilates Day Thailand 2019 : Viktor Uygan Workshop

  [ 4 – 5 May 2019 ] Pilates Day Thailand 2019 : Workshopวันพิลาทิสแห่งประเทศไทย ปี 2019 : เวิร์คชอปโดย วิคเตอร์ ยูเกอร์ สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกโดยตรงจากมาสเตอร์ Viktor Uygan บนเครื่องพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์ 4

Read More »
Events
Golf

Pilates Day Thailand 2019 : Charity Classes

  [ 4 – 5 May 2019 ] Pilates Day Thailand 2019 : Charity Classวันพิลาทิสแห่งประเทศไทย ปี 2019 : คลาสการกุศล โดยคุณครูพิลาทิสชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติ 9 ท่าน   อีกครั้งกับการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของผู้รัก Pilates

Read More »
Login / Signup