Events
Golf

Pilates Day Thailand 2019 : Viktor Uygan Workshop

  Pilates Day Thailand 2019 : Workshop วันพิลาทิสแห่งประเทศไทย ปี 2019 : เวิร์คชอปโดย วิคเตอร์ ยูเกอร์ สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกโดยตรงจากมาสเตอร์ Viktor Uygan บนเครื่องพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์ 4 เวิร์คชอป (เวิร์คชอปละ 3 ชั่วโมง) พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

Read More »
Events
Golf

Pilates Day Thailand 2019 : Charity Classes

  Pilates Day Thailand 2019 : Charity Classวันพิลาทิสแห่งประเทศไทย ปี 2019 : คลาสการกุศล โดยคุณครูพิลาทิสชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติ 9 ท่าน   อีกครั้งกับการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของผู้รัก Pilates เพื่อร่วมรำลึกถึง Joseph Pilates โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ จ.ชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนเป็นอุปกรณ์และทุนการศึกษาแก่น้องๆ  

Read More »
Blog
Golf

ToeSox : Discover the Difference เผยความแตกต่าง

    วงการแฟชั่นเป็นธุรกิจหนึ่งที่ก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด (อันดับหนึ่งคือน้ำมัน) ที่โทซอคซ์, เราเข้าใจว่ามันอยู่ที่เราที่จะลดผลกระทบต่อโลกใบนี้, นั้นคือเหตุผลว่าทำเราถึงพยายามอย่างหนักที่จะผลิตสินค้าที่คงทนเป็นเวลานาน; ลงทุนในคุณภาพแทนการเอาชนะแบบฉาบฉวย; และทำอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อสนับสนุนที่ว่าผู้บริโภคสามารถซื้อน้อยลงแต่ซื้อของดีขึ้นได้หรือไม่, โลกของเราจะขอบคุณเราทุกคน   

Read More »
Login / Signup